เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการลานวัดลานกีฬาห่างไกลยาเสพติด

ด้วยความเจริญก้าวหน้าของกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง และเทคโนโลยี วัดจึงถูกละทิ้งบทบาทในฐานะศูนย์รวมกิจกรรมของเยาวชนไทยมาช้านาน ด้วยเหตุนี้วัดสุวรรณตะไล ได้มุ้งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งที่คนในชุมชนสามารถอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ พัฒนาเยาวชนในชุมชนให้เป็นเยาวชนที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ภายใต้คุณธรรมกำกับในจิตใจ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
2.เพื่อไม่ให้เยาวชนหันไปยุ่งกับยาเสพติด
3.เพื่อไม่ให้เยาวชนใช้เวลาว่างไปมั่วสุมกับเกมส์ออนไลน์มากเกินไป
4.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ให้มีคุณธรรมกำกับในจิตใจ สามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่ดี
5.เพื่อพัฒนาแนวทางการประสานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

โดย : วัดสุวรรณตะไล

ที่อยู่ : ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 230

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:30:44

ข้อมูลเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:30:44

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

สรุปงานอปต.เดือนมีนาคม

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 13