เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน ประจำปี 2567

โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน ประจำปี 2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดสระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนา
          ๒. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามและหน้าที่พลเมืองแก่เยาวชนของชาติ
          ๓. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
          ๔. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง
          ๕. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(480.7 kb)

ไฟล์แนบ 2
(684.96 kb)

ไฟล์แนบ 3
(578.52 kb)

โดย : วัดสระบัวก่ำ

ที่อยู่ : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 4 เมษายน พ.ศ. 2567 16:01:26

ข้อมูลเมื่อ : 4 เมษายน พ.ศ. 2567 15:57:01

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โดย วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินประจำปี

โดย วัดบ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

เปิดดู : 13

หมู่บ้านรักษาศีล 5

โดย วัดบ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

เปิดดู : 16

สวดมนต์

โดย วัดบ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

เปิดดู : 13