เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

ศึกษาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้นำข้าวหมูทอดกระเทียม จำนวน ๖๐ กล่อง น้ำดื่ม ๑๐ แพค โดยพระอธิการวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองเฝ้า ไปให้กับโรงเรียนบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้นำข้าวหมูทอดกระเทียม จำนวน ๖๐ กล่อง น้ำดื่ม ๑๐ แพค ไปให้กับโรงเรียนบ้านโป่ง

โดย : วัดหนองเฝ้า

ที่อยู่ : ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 64

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กันยายน พ.ศ. 2566 10:35:55

ข้อมูลเมื่อ : 4 กันยายน พ.ศ. 2566 10:33:22

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ