เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพ

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
พระครูโพธิสุวรรณคุณ,ดร.
เจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง  เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนโพธิ์ทอง

พร้อมด้วยพระสังฆาธิการทุกวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลดอนโพธิ์ทอง
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพทางสมอง
จำนวน ๒ ราย 

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
ผู้ป่วยพิการทางสมอง (364.16 kb)

ไฟล์แนบ 2
ผู้ป่วยชราภาพ (366.98 kb)

โดย : วัดดอนโพธิ์ทอง

ที่อยู่ : ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 47

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2566 09:33:24

ข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 09:46:36

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

โครงการเปลี่ยนเสียงเป็นบุญ

โดย วัดศรีอุปลาราม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2566

เปิดดู : 34