เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านสูตร

รหัสวัด
02720402002

ชื่อวัด
วัดบ้านสูตร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2337

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2556

ที่อยู่
วัดบ้านสูตร

เลขที่
46/2

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 895

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:50:04

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:36:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดบ้านสูตร ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าจีน ทิศตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๕๑
     วัดบ้านสูตรตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๗ ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างวัดคือราษฎรไทยพวน ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์ ได้ชักชวนราษฎรชาวบ้านสูตรบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และได้ตั้งชื่อวัด ให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน วัดบ้านสูตรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
     การบริหารและการปกครอง
รูปที่ ๑ พระยี่
รูปที่ ๒ พระมหาสมบุญ
รูปที่ ๓ พระจอม
รูปที่ ๔ พระสุวรรณ คมฺภีรปญฺโญ
รูปที่ ๕ พระบัวคลี่ ปทุโม พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๙
รูปที่ ๖ พระครูวิบูลสุวรรณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๕๘
รูปที่ ๗ พระครูพิศาลธุราทร (นิรันต์ ฐิตวิริโย) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิศาลธุราทร ฐิตวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระใบฎีกา หิรัญ เขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

มอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สลากภัต

วันที่จัดงาน : 26-08-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆังมิตรภาพ ...

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

บวร On Tour วัด...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

กามทั้งหลาย

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 176 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดบ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

บ้านสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ปฏิทินประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

หมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

สวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

วัดประชารัฐสร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

อบรมคุณธรรมแก่ประชาชน

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด