เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและทุพพลภาพ

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูใบฎีกา นพรัตน์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ร่วมกับพระสังฆาธิการในเขตปกครองตำบลบ้านโพธิ์ ได้มอบปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและทุพพลภาพ

โดย : วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

ที่อยู่ : ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 17:43:21

ข้อมูลเมื่อ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 17:43:21

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ