เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข” ณ วัดบ่อสุพรรณ

วัดบ่อสุพรรณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัววัง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ่อสุพรรณ และจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข” ณ วัดบ่อสุพรรณ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(277.33 kb)

ไฟล์แนบ 2
(133.88 kb)

ไฟล์แนบ 3
(156.97 kb)

ไฟล์แนบ 4
(229.5 kb)

ไฟล์แนบ 5
(300.86 kb)

โดย : วัดบ่อสุพรรณ

ที่อยู่ : ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 11

ปรับปรุงล่าสุด : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 19:16:03

ข้อมูลเมื่อ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 19:16:03

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ