เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8370 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
90 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
38 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8934 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7324 รูป
ลาสิกขา
13 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

เธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก

“ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ 

อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน

ท่ามกลาง  และความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและ

พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”


วันที่ 10 พฤษภาคมปี 2565

ท่านพระอาจารย์อธิการ จรูญ ปิยสีโล ได้มาเยี่ยมศูนย์วิปัสสนาที่เปิดใหม่ ชื่อธรรมปฐวี และได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์และธรรมะบริกรและผู้จัดการก่อนเปิดหลักสูตร

ศูนย์วิปัสสนาธรรมปฐวี


 

ต่อไปได้ไปเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างมาเพื่อถวายเป็นกุศลให้กับบิดา

โดย โยมได้นิมนต์พระอาจารย์จรูญ ปิยสีโล มาเยี่ยมและสนทนาธรรมและนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับบิดา

  
 

โดย : วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

ที่อยู่ : ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 22

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 08:12:43

ข้อมูลเมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 13:57:39

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

บวชบรรพขาสามเณรฤดูร้อน

โดย วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2565

เปิดดู : 2

ปันน้ำใจเพื่อชุมชน

โดย วัดศรีเฉลิมเขต

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2565

เปิดดู : 5

กิจกรรม๕ส.

โดย วัดหนองกระถิน

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู : 6

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โดย วัดบางซอ

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เปิดดู : 4

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โดย วัดโบสถ์ดอนลำแพน

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เปิดดู : 3

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โดย วัดลาดบัวหอม

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เปิดดู : 3

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

โดย วัดสระเตย

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เปิดดู : 2