เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

คณะสงฆ์ตำบลทุ่งคลี รวมกันไปเยี่ยม พระสังฆาธิการอาพาธ

ในนามคณะสงฆ์ตำบลทุ่งคลี ได้รวมกันไปเยี่ยม พระอธิการอารมณ์ รตนปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานี้

ในนามคณะสงฆ์ตำบลทุ่งคลี ได้รวมกันไปเยี่ยม พระอธิการอารมณ์ รตนปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานี้ โดยท่างคณะสงฆ์ ได้รวบรวมทุนทรัพย์ มอบให้ท่าน เพื่อเป็นค่ายา/ค่ารักษาพยาบาล

โดย : วัดโพธิ์ศรีสำราญ

ที่อยู่ : ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:42:37

ข้อมูลเมื่อ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:42:37

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

ทำบุญวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองน้ำขุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

เปิดดู : 54

ลงรักปิดทองพระธานในอุโบสถ

โดย วัดหนองหลอด

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2567

เปิดดู : 5

ิอปต เดือนกุมภาพันธ์

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู : 13