เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ศรีสำราญ

รหัสวัด
02720206001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2463

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 2529

ที่อยู่
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

เลขที่
43

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งคลี

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
19 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 560

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:23:42

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 15:21:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธิ์ศรีสำราญ
            วัดโพธิ์ศรีสำราญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านขุยโพธิ์ หมู่ที่่ ๔ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินราชพัสดุและโรงเรียนวัดขุยโพธิ์ ทิศตะวันออก จดคลองชนประทาน ทิศใต้และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กฎิสงฆ์จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง และตึก ๕ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง และหอกรรมฐาน ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร วิหารสมเด็จองค์ปฐม ๑ หลัง วิหารหลวงพ่อใหญ่ ๑ หลัง
            วัดโพธิ์ศรีสำราญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เดิมชื่อวัดขุยโพธิ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์ศรีสำราญ ในสมัยพระครูเกษมสุวรรณโพธิ์เป็นเจ้าอาวาส ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด คือนายท้าว สวัสดี นายเปลื่อง สุธาวัฒน์ และนายสว่าง นาคอ่อน ได้ชักชวนราษฎรบ้านขุยโพธิ์ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะ เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศล วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระสวิง พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๑๑ รูปที่ ๒ พระเรือน พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๕ รูปที่ ๓ พระประเทือง พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘ รูปที่ ๔ พระเคือน พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๓ รูปที่ ๕ พระเกษมสุวรรณโพธิ์ พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่ทราบประวัติ ปัจจุบัน มี พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก เป็นเจ้าอาวาส

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระสมหมาย เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานปรเพณีวันมหา...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อใหญ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 125 ครั้ง

วิหารสมเด็จองค์...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 162 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด