เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดลำพันบอง

โดย วัดลำพันบอง

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

เปิดดู : 48

สวดมนต์-ทำวัตร

โดย วัดหนองกระอิฐ

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู : 50

ทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ

โดย วัดหัวนา

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู : 127

สำนักปฏิบัติธรรมวัดไทรย์

โดย วัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู : 457

นั่งสมาธิ

โดย วัดท่าพิกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู : 69

661 รายการ / 56 หน้า
1
2
3
4
5
6
7