เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถหลังแรก

โดย วัดบางช้างเหนือ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู : 437

อาคารราชวิริยาลังการ

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู : 1236

เจดีย์พระปฐมน้อย

โดย วัดหอมเกร็ด

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู : 495

เรือทิพยนาวาอาชาไนย

โดย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู : 351

พระอุโบสถ

โดย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู : 77

1,906 รายการ / 159 หน้า
156
157
158
159