เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

พุทธสุภาษิตสอนใจ ๏ พาลทิฐิวิปริต จึงเห็นผิดเป็นดี ๏

รายละเอียด

✴️ อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรํ พาโล น พุชฺฌติ ฯ
✴️ คนพาลกระทำความชั่วอยู่ก็ยังไม่รู้สึก ฯ
(พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๓
🌿 ความรู้ กับ ความรู้สึก ไม่เหมือนกัน คนที่มีความรู้สูง มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชา เป็นผู้นำของสังคมตามหลักวิชาการ แต่ถ้าขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษ และขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน คนแบบนี้ชื่อว่า มีความรู้ดี แต่ความรู้สึกเสีย ทั้งความรู้และความรู้สึกทั้งสองนี้จะต้องไปด้วยกัน ที่เรียกว่า ความรู้คู่คุณธรรม
🍀 คนพาลคือคนที่ตรงกันข้ามกับคนดีที่เรียกว่า มิจฉาทิฐิ กล่าวคือเห็นความดีเป็นความชั่วและเห็นความชั่วเป็นความดี เช่นเห็นว่าคนซื่อจะต้องอด แต่คนคดจะต้องรวย เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่า ความรู้สึกเสีย อย่างนี้เป็นพฤติกรรมของคนพาล จึงทำให้คนพาลยินดีพอใจในความชั่ว เห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ตนต้องกระทำ แล้วจึงทำความชั่วด้วยความปลื้มปีติยินดี บางทีทำชั่วเสร็จแล้วยังนำไปคุยโวโอ้อวดด้วยความภาคภูมิใจในความชั่วที่ตนได้กระทำลงไป โดยไม่เฉลียวใจเลยว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่วิญญูชนเขาไม่ทำกัน
🌸 การที่บุคคลจะอบรมตนเองหรือจะอบรมคนอื่นให้เป็นคนดี ควรจะต้องเริ่มสร้างความรู้สึกที่ดีหรือสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นเบื้องต้น เมื่อตั้งใจได้ตรงแล้ว กายกับวาจาก็จะตรงตามไปด้วย เหมือนเรือที่มีหางเสือดี เป้าหมายการเดินเรือก็ตรงตามที่หางเสือได้คัดท้ายไว้ดีแล้ว ไม่หลงทางสะเปะสะปะ
🍂 ว่ากันตามความจริงในฐานะที่เราเป็นปุถุชนด้วยกัน ต้องยอมรับว่า คนเรามีทั้งดีและชั่วคละเคล้ากันไป ไม่มีใครที่ดีโดยส่วนเดียว และไม่มีใครที่เสียโดยส่วนเดียว จึงทำให้โลกนี้มีทั้งดีและชั่ว มีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป แต่คนพาลที่มีความรู้สึกเสียเป็นมิจฉาทิฐิ จะเสียโดยส่วนเดียวทั้งความคิดและการกระทำ จะทำความชั่วโดยไม่ลังเลสงสัย จึงเป็นเหตุให้โลกวุ่นวายมืดมนและเกิดความทุกข์ทุกหัวระแหง
🌺 เหตุที่เป็นดังนั้น เพราะคนพาลถูกอวิชชาความไม่รู้บดบังดวงปัญญาให้มืดบอดสนิท จนทิฐิหรือจิตใจวิปริตผิดจากทำนองคลองธรรม ทำให้ชีวิตมืดมนเพราะการกระทำคำพูดและความคิดที่เป็นบาปอกุศล ความมืดภายนอกยังมีวันสว่างด้วยแสงไฟหรือแสงตะวัน แต่ความมืดของใจที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีวันสว่างได้ ท่านเปรียบคนพาลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฐิเหมือนตอขวางวัฏฏะ ไม่มีวันเติบโตงอกงามได้ในสังสารวัฎ
🌼 เพราะฉะนั้น คนพาลผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีความรู้สึกเสียจึงเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตภพเบื้องหน้าด้วยการทำความชั่วที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ขอให้คิดว่า
1️⃣ ๑. เห็นชั่วเป็นดี เป็นวิถีของคนพาล ความชั่วปิดกมลสันดาน วิจารณญาณจึงวิปริต
2️⃣ ๒. คนพาลทำชั่ว จะหมองมัวชั่วชีวิต คนพาลทิฐิวิปริต จึงเห็นผิดเป็นดี

ผู้แต่ง
พุทธภาษิต

โดย : วัดจำปา

ที่อยู่ : ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 148

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 11:51:17

ข้อมูลเมื่อ : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 11:51:17

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

อย่าไปดูคนอื่น

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2566

เปิดดู : 1

อย่าทิ้งกิจวัตรประจำวัน

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 15

วิธีพกวัตถุมงคล

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

เปิดดู : 37

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 14-09-2566

เปิดดู : 51