เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวรรณวิชา รอดเมฆ

ฉายา
จนฺทปโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
28 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 118

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:03:24

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:42:28

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม นายวรรณวิชา นามสกุล รอดเมฆ
เกิดวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2537 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพรับจ้าง
อุปสมบท วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558
หนังสือสุทธิเลขที่ 32/58    ออกให้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
อุปสมบทที่ วัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.6 จากสถาบันโรงเรียนสองพี่น้อง
วิทยฐานะ น.ธ. เอก เมื่อ พ.ศ.2564
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
1)......................................................................

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2545
สองพี่น้องวิทยา