เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พุทธิชัย คำจันทร์

ฉายา
ฐิตฺปโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
24 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 33

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 01:03:14

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:55:14

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม นายพุทธิชัย  นามสกุล คำจันทร์  
เกิดวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2542 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อวชีพรับจ้าง
อุปสมบท วันที่   พ.ศ.
หนังสือสุทธิเลขที่   ออกให้ ณ วันที่   พ.ศ.
วุฒิการศึกษา   จากสถาบัน
วิทยฐานะ น.ธ. เอก เมื่อ พ.ศ.2564
จากสำนักเรียน/วัดบางซอ
ตำแหน่่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ (ปัจจุับัน)
1)..............................................................................................
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
สองพี่น้องวิทยา