เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
ชาติชาย สุทธิยะรักษ์

ฉายา
ธีรปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:32:24

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 22:05:32

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม นายชาติชาย  นามสกุล สุทธิยะรักษ์
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2502  สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพรับราชการ
อุปสมบทวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559
หนังสือสุทธิเลขที่ 86/2559  ออกให้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อุปสมบทที่ วัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี จากสถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธฺราช
วิทยฐานะ น.ธ. เอก เมื่อ พ.ศ. 2562
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
1)..............................................................................................
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.7
ปีที่จบ พ.ศ. 2516
สองพี่น้อง
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2521
ม..สุโขทัยธรรมาธิราช