เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วาดพุทธศิลป์ วัดอินทาราม หนองขาว ปี ๒๕๖๔ ”

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วาดพุทธศิลป์ วัดอินทาราม หนองขาว ปี ๒๕๖๔ ” **************************************************** ผลที่คาดว่าจะได้รับ ******************* 1 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในพระพุทธศาสนา 2 เพื่อนักเรียนมีบทบาทในการดูแลวัดอินทาราม และร่วมส่งเสริมในกิจกรรมต่างของวัดอินทาราม 3 นักเรียนได้กระตุ้นแนวคิดเรื่องศิลปะและเสริมสร้างประสบการในการเรียนรู้การวาดภาพประกวด 4 สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากโครงการฯ นี้ ไปขยายผลต่อยอดในโครงการฯ และกิจกรรมอื่นๆ ได้

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ
“วาดพุทธศิลป์ วัดอินทาราม หนองขาว ปี ๒๕๖๔ ”
***********************************************
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ
“วาดพุทธศิลป์ วัดอินทาราม หนองขาว ปี ๒๕๖๔ ” โดยในปีนี้จัดเป็นปีแรก โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม. 3)
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม. 6)
ของโรงเรียนระดับมัธยมของตำบลหนองขาว คือ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยมีรางวัล (ทุนการศึกษา) ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น
**********************
1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
***********************
1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
และรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท
โดยมีนักเรียนส่งงาน และผ่านการตัดสิน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม. 3)
*********************************************
ม.1/1
*******
1) รางวัลชนะเลิศ 1 ได้แก่ ด.ญ. รัตนาภรณ์ เซี่ยงฉี
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ. สุชาดา ทองคำ
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ช. ทัดพล ม.1/2
1) รางวัลชมเชย ด.ญ. จิราภา คำนึงกาล ชมเชย
2) รางวัลชมเชย ด.ญ. กนกวรรณ พึ่งจินดา ชมเชย
3) รางวัลชมเชย ด.ญ. พิมพ์มาดา คำสอน ชมเชย
4) รางวัลชมเชย ด.ช. ชนะพล ยินดี ชมเชย
5) รางวัลชมเชย ด.ญ. ชุติมา ดวงกรมนา ชมเชย
6) รางวัลชมเชย ด.ช. ไทร ชมเชย
7) รางวัลชมเชย ด.ญ. ปานตะวัน หนูเกต ชมเชย ม.2
😎 รางวัลชมเชย ด.ญ. กัญญานัฐ ริยะเทน ชมเชย ม.2
2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม. 6)
*************************************************
1) รางวัลชนะเลิศ 1 ได้แก่ น.ส. บัณฑิตา ยิ่งมี ม.6
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส. ธนพร ลำดวล ม.5
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส. จิรกาญจน์ ดวงประทุม ม.5
1) รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส. นงค์นุช พันทา ม.6
ในปีหน้า มีเป้าหมายไปที่โรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลหนองขาว ปีนี้จัดนำร่องไปก่อน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
*******************
1 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในพระพุทธศาสนา
2 เพื่อนักเรียนมีบทบาทในการดูแลวัดอินทาราม และร่วมส่งเสริมในกิจกรรมต่างของวัดอินทาราม
3 นักเรียนได้กระตุ้นแนวคิดเรื่องศิลปะและเสริมสร้างประสบการในการเรียนรู้การวาดภาพประกวด
4 สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากโครงการฯ นี้ ไปขยายผลต่อยอดในโครงการฯ และกิจกรรมอื่นๆ ได้

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(297.45 kb)

ไฟล์แนบ 2
(271.09 kb)

ไฟล์แนบ 3
(491.92 kb)

ไฟล์แนบ 4
(614.81 kb)

โดย : วัดอินทาราม

ที่อยู่ : ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 256

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:54:41

ข้อมูลเมื่อ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:54:41

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

ปฎิบัตธรรมประจำปี 2567

โดย วัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2567

เปิดดู : 9

พระปลัดสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา พระธีรพงษ์ สาทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 21

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 15

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าเสา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดสุวรรณรัตนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 11

อุปสมบทหมู่ประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดศรีวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2567

เปิดดู : 12