เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน .๖๖. รูป/คน

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน .๖๖. รูป/คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ วัดถ้ำศรีสรรเพชญ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน .๖๖. รูป/คน
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
            เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                วันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๒
วัดถ้ำศรีสรรเพชญ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
                                           ---------------
หลักการและเหตุผล 
ด้วยสังคมปัจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนไทย ได้ละเลยการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของศาสนา ทั้งนี้ สาเหตุมาจากการออกห่างจากศาสนกิจ วัด สถานที่อบรมสั่งสอนของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ ทำให้คนไทยโดยส่วนใหญ่ขาดศีลธรรม เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ทั้งปัญหายาเสพติด ติดเกมส์ และอบายมุข รวมถึงก่อคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้หลัก จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม คืออะไร และต้องปฎิบัติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้อง โดยเฉพาะศีล ๕ เป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์  

  • เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   และ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก และเยาวชนในช่วงปิดเทอม ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
  • รับการศึกษาอบรมคำสั่งสอนด้านวิปัสสนากรรมฐาน กล่อมเกลาจิตใจ ฝึกสมาธิ
เป้าหมาย 
การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๒รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
            จำนวน ๖๖ รูป/คน ในระหว่างวันที่ .. ๑–๑๐ ..เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ..  วัน (คัดกรองจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอไทรโยคและใกล้เคียง)
วิธีการดำเนินการ
                ๑. ประสานกรรมการวัดและญาติธรรม เพื่อกำหนดวัน ระยะเวลา สถานที่ รายละเอียดพิธีการ ค่าใช้จ่าย ข้อจำกัดของโครงการ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ปีบริหาร ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
                ๒. โรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรโยคและใกล้เคียง คัดกรองเด็กและเยาวชนตามหลักเกณฑ์และสมัครใจได้รับการเข้าร่วมโครงการนี้
                ๓. การสรุปและการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ  

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
๑.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (228 kb)

ไฟล์แนบ 2
๒.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (2.89 mb)

ไฟล์แนบ 3
๓.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (2.81 mb)

ไฟล์แนบ 4
๔.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (221.21 kb)

ไฟล์แนบ 5
๕.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๔ (3.24 mb)

โดย : วัดถ้ำศรีสรรเพชญ

ที่อยู่ : ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 11:41:55

ข้อมูลเมื่อ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 11:41:55

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 3

งาน อปต

โดย วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

เปิดดู : 10