เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสสติในกลางจิตใจ

พระศักดา ชนาสโภ, ดร. วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ โดยการนำ ของท่าน ผอ.สุบรรณ สีลารัตน์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ มีนางสาวนปภา เอี่ยมภักตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสสติในกลางจิตใจ น้อมจิต น้อมใจ ในคุณงามความดี บารมีธรรมที่ได้สร้างดีแล้ว ให้ส่งผล หนุนนำ ตนเอง และครอบครัว เจริญยิ่งๆขึ้นไป

พระศักดา ชนาสโภ, ดร. วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)
ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ โดยการนำ ของท่าน ผอ.สุบรรณ สีลารัตน์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ มีนางสาวนปภา เอี่ยมภักตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ
จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสสติในกลางจิตใจ น้อมจิต น้อมใจ ในคุณงามความดี บารมีธรรมที่ได้สร้างดีแล้ว ให้ส่งผล หนุนนำ ตนเอง และครอบครัว เจริญยิ่งๆขึ้นไป

โดย : วัดราษฎร์บำรุง

ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 16

ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:09:59

ข้อมูลเมื่อ : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:09:59

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ