เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

ศาสนศึกษา

วัดหนองเฝ้า ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้เปิดทำการเรียนการสอนนักธรรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ในนามของคณะสงฆ์ตำบลหนองบ่อ มีจำนวน ๕ วัดในเขตการปกครอง มีพระภิกษุและสมาเณร มาเรียนทั้งหมดจำนวน ๓๒ รูป ชั้นตรี ๑๖ ชั้นโท ๑๒ ชั้นเอก ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานเปิดเรียน พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ อุปถัมภ์ มีพระสอนนักธรรม ๕ รูป (เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในเขตตำบลหนองบ่อ เรียนทุกวัน หยุดทุกวันพระ เวลาเรียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐น. ทุกวัน.

วัดหนองเฝ้า ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้เปิดทำการเรียนการสอนนักธรรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖
ในนามของคณะสงฆ์ตำบลหนองบ่อ มีจำนวน ๕ วัดในเขตการปกครอง มีพระภิกษุและสมาเณร มาเรียนทั้งหมดจำนวน ๓๒ รูป
ชั้นตรี ๑๖ ชั้นโท ๑๒ ชั้นเอก ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานเปิดเรียน พระสมุห์พูลศักดิ์  อุตฺตโม เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ อุปถัมภ์ มีพระสอนนักธรรม ๕ รูป (เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในเขตตำบลหนองบ่อ เรียนทุกวัน หยุดทุกวันพระ เวลาเรียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐น. ทุกวัน.

โดย : วัดหนองเฝ้า

ที่อยู่ : ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กันยายน พ.ศ. 2566 10:24:00

ข้อมูลเมื่อ : 4 กันยายน พ.ศ. 2566 10:24:00

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

สาธารณะสงเคราะห์

โดย วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2566

เปิดดู : 12

งาน อปต

โดย วัดสระเตย

ข้อมูลเมื่อ : 16-09-2566

เปิดดู : 18

การแจกทุนการศึกษาประจำปี2566

โดย วัดพันตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2566

เปิดดู : 16