เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

ตรวจการคณะสงฆ์ตำบลหัวโพธิ์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตรวจการคณะสงฆ์ตำบลหัวโพธิ์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ พร้อมทั้ง พระสามารถ อุตตฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ ได้ออกเยี่ยมพร้อมทั้ง ออกตรวจการคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของมติมหาเถรสมาคม

พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ 
พร้อมทั้ง พระสามารถ อุตตฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
ได้ออกเยี่ยมพร้อมทั้ง ออกตรวจการคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของมติมหาเถรสมาคม

โดย : วัดไผ่ขาด

ที่อยู่ : ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 171

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:45:20

ข้อมูลเมื่อ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:45:20

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์

โดย วัดบัลลังก์ (ป่ารัง)

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 7