เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา

พระพงษ์วิทย์ ธมฺมทินฺโน ตัวแทน รก.เจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ เข้าประชุมพระสังฆาธิการ มีวาระการประชุมในเรื่องการทำงานของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่มอบหมายแด่พระสังฆาธิการ /แนวทางปฏิบัติ ทิศทาง การดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน / การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของคณะสงฆ์

พระพงษ์วิทย์ ธมฺมทินฺโน
ตัวแทน รก.เจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ
เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ
วันเสาร์ที่  ๒๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการทำงานของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่มอบหมายแด่พระสังฆาธิการ /แนวทางปฏิบัติ ทิศทาง การดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน / การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของคณะสงฆ์ จัดทำป้ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในของคณะผู้บริหารหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบ

โดย : วัดคลองมะเดื่อ

ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 1472

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:38:19

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:38:19

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ