เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมคณะกรรมการวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการของวัดบวรศิริธรรม ตามวาระที่ ๑ เรื่อง รายงานการก่อสร้างศาลาสมเด็จองค์ปฐมและศาลาธรรมสังเวช ให้กับคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลดำเนินการก่อสร้างให้รับทราบ วาระที่ ๒ เรื่องการเตียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดเตรียมบุคคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนของงาน เช่นการจัดสถานที่ จัดเตรียมอาหาร เป็นต้น

ประชุมคณะกรรมการวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการของวัดบวรศิริธรรม ตามวาระที่ ๑ เรื่อง รายงานการก่อสร้างศาลาสมเด็จองค์ปฐมและศาลาธรรมสังเวช ให้กับคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลดำเนินการก่อสร้างให้รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องการเตียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดเตรียมบุคคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนของงาน เช่นการจัดสถานที่ จัดเตรียมอาหาร เป็นต้น

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(166.65 kb)

ไฟล์แนบ 2
(157.92 kb)

โดย : วัดบวรศิริธรรม

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 27

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 12:34:33

ข้อมูลเมื่อ : 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 12:34:33

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ