เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบวรศิริธรรม

รหัสวัด
02720713003

ชื่อวัด
วัดบวรศิริธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 07 เดือน เมษายน ปี 2537

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน กันยายน ปี 2559

ที่อยู่
หนองบวบหอม

เลขที่
76

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองบ่อ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
9 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

มือถือ
084-1042619

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1178

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กันยายน พ.ศ. 2566 18:12:04

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:48:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบวรศิริธรรม
 ด้วยวัดบวรศิริธรรม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื่อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๑ งาน ได้ตั้งวัดตามกฎหมาย เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗ มีเขตติดต่อดังนี้
วัดบวรศิริธรรม ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านเขามอ เลขที่  ๗๖  หมู่  ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหานิกาย เดิมเป็นแค่สำนักสงฆ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านบนเขามอโดยมีพระอำภา ติกฺขวีโร และนายฟอง พลายยงค์ มาเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและขออนุญาตตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ สิ่งก่อสร้างในขณะนั้นมีศาลาไม้ ๑ หลัง และกุฏิ ๒ หลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ พระอำภา ติกฺขวีโร ได้มรณภาพ  แต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ได้มีนายปลั่ง มดน้อย  ได้มาถวายที่ให้กับท่านจำนวน๕ไร่และพระอำภาได้ซื้อที่จากนายปลั่งอีก๕ไร่รวมเป็น ๑๐ ไร่เพื่อเป็นสถานที่สร้างวัดและให้เป็นสมบัติของวัดปัจจุบันในโฉนดเหลือจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน เป็นพื้นที่ด้านล่าง บริเวณหน้าทางขึ้นเขามอ และหลังจากที่พระอำภา มรณภาพไป นายปลั่ง มดน้อย จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ และได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์บวรศิริธรรมและท่านก็ได้เป็นผู้ก่อสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่ด้านล่างขึ้น เช่น ศาลาเอนกประสงค์ และกุฏิสงฆ์เล็กๆ ๒ หลัง และท่านก็ได้รื้อศาลาไม้ด้านบนเขาลงมาปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่ด้านล่างเพื่อเป็นการสะดวกแก่โยมและตัวท่านเพราะท่านมีอายุมากแล้ว และเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗ สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดชื่อวัดบวรศิริธรรม สังกัดมหานิกาย และพระปลั่ง ก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ที่พระอธิการปลั่ง สีลสุทฺโธ และหลังจากรับตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ประมาณ ๕ ปี ท่านก็มรณภาพ เมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคมพ.ศ.๒๕๔๑ ต่อมาก็มีพระอธิการจรูญมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ได้ ๒ปีก็มรณภาพและเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีพระภิกษุพูลศักดิ์ อุตฺตโม ได้ธุดงค์มาพบวัดแห่งนี้และท่านเห็นว่าวัดแห่งนี้มีสถานที่อันสบง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ไม่มีพระดูแลจึงตั้งใจจะมาพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยลำดับแรกท่านได้บูรณะเมรุและศาลาและเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสที่พระอธิการพูลศักดิ์ อุตฺตโม จากนั้นท่านก็สร้างถาวรวัตถุต่างๆอีกมากเช่น พระใหญ่,อุโบสถ,พระประธานในอุโบสถ, กุฏิสงฆ์,ห้องน้ำ,พระอัครสาวก,ศาลากัมมฐาน โดยการก่อสร้างที่กล่าวมาบางส่วนก็สำเร็จแล้ว บางส่วนก็ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น อุโบสถและพระใหญ่ และในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังคงดำรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรมแห่งนี้ดังกล่าวมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา (1.81 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : .ใบตั้งวัด (1.15 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดิน (2.09 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2566

เปิดดู 171 ครั้ง

การประชุมคณะสงฆ์อำเภอสองพี่น้อง

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2566

เปิดดู 125 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

งานกิจการคณะสงฆ์ตำบลหนองบ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ผ้าป่างานสงกรานต์ ๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 14-12-2565

เปิดดู 207 ครั้ง

งานยกช่อฟ้าวิหารกราบพระขอพรอุตฺตโมนุสรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

เปิดดู 891 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

งานบุญประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 16-04-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

มาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สวดมนต์ส่งท้ายป...

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 70 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธปรินิพพา...

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 158 ครั้ง

วิหารพระพุทธมหา...

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

เปิดดู 130 ครั้ง

วิหารธรรมสุข

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

เปิดดู 63 ครั้ง

หลวงหินหยกขาว จ...

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 164 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ 18-05-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปีวั...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

เที่ยววัดบวรศิร...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 374 ครั้ง

สาระธรรม

อย่าเห็นแก่ตัว

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 183 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สาระธรรมประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 628 ครั้ง

สาระธรรมประจำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การเรียนการสอนธ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

การประชุมผ่านสื...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบวรศิริธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดบวรศิริธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ตรวจการคณะสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2566

ประเพณีสงกรานต์ ปี 66

ข้อมูลเมื่อ : 20-04-2566

ด้านเผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 20-04-2566

การเผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

ด้านการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2566

ด้านการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2566

ด้านการปกครอง

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

ด้านสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2566

ด้านการปกครอง

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2566

งานด้านสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด