เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมประจำปีศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูประโชติกาญจนธรรม ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดหนองหูช้าง เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เช่นสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาญจนบุรี, วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี, นายอำเภอหนองปรือ, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งส่วนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๔ เขต พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูประโชติกาญจนธรรม ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดหนองหูช้าง เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เช่นสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาญจนบุรี, วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี, นายอำเภอหนองปรือ, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งส่วนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๔ เขต พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมในครั้งนี้
ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย : วัดหนองหูช้าง

ที่อยู่ : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:39:25

ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:39:25

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ปลูกป่า

โดย วัดเขาแมงมุม

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

เปิดดู : 4