เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานวัดสุวรรณตะไล (วัดเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วัดสุวรรณตะไล (วัดเด่น) ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมต่างอยู่เป็นจำ เช่น ทำบุญวันพระ ฟังเทศนา เจริญกรรมฐาน

วัดสุวรรรตะไลมีกิจกรรมประจำปีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมา ดังนี้
๑.กิจกรรมทำบุญในวันพระวันธรรมสวนะ
๒.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
๓.กิจกรรมวันสำคัญชาติ
๔.กิจกรรมเทศกาลสำคัญต่างๆ วันตรุษไทย วันสงกรานต์ วันสาทรไทย เป็นต้น

โดย : วัดสุวรรณตะไล

ที่อยู่ : ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 632

ปรับปรุงล่าสุด : 9 เมษายน พ.ศ. 2567 21:11:20

ข้อมูลเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:00:37

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ