เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

สังขารทั้งหลายไ...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 45

เมื่อบุคคลได้เห...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 38

แผนที่จุดเช็คอิ...

โดย วัดกาหลง

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

เปิดดู : 92

ธรรมะเตือนใจ

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

เปิดดู : 80

อตฺตานญฺเจ ตถา ...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู : 60

ภิกษุ ท.! นับตั...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู : 27

คนที่ขอ ขอจนพอน...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู : 32

นตฺถิ โลเก รโห ...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู : 26

วันอักฐมีบูชา

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2566

เปิดดู : 97

อริยสัจ-ปฏิจจสม...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู : 48

ไม่เห็นแก่ตัว.

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู : 30

สัตว์ทั้งหลายปร...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู : 31

1,076 รายการ / 90 หน้า
1
2
3
4
5
6
7