เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สื่อมีเดีย

แนะนำวัดธรรมศาล...

โดย วัดธรรมศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2565

เปิดดู : 80

สวดพระพุทธมนต์แ...

โดย วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2565

เปิดดู : 157

สุโข ปุญฺญสฺส อ...

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2565

เปิดดู : 8

อุปสนฺโต สุขํ เ...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2565

เปิดดู : 19

นตฺถิ โลเก อนิน...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2565

เปิดดู : 24

อกิญฺจนํ นานุปต...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2565

เปิดดู : 20

ความเรียบง่ายนั...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 32

อยู่กับปัจจุบัน...

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 202

"วิหญฺญตี จิตฺต...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 190

ปิยานํ อทสฺสนํ ...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 57

อตฺตา หเว ชิตํ ...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 21

อย่าไว้วางใจ คน...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 31

955 รายการ / 80 หน้า
1
2
3
4
5
6
7