เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สื่อมีเดีย

ธรรมวินัย คือ พระศาสดา ยังคงอยู่

รายละเอียด

ธรรมวินัย คือ พระศาสดา ยังคงอยู่
“อานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า
ปาพจน์ (ธรรมและวินัย) ที่พระศาสดาล่วงแล้ว
พระศาสดาของพวกเราไม่มี
ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น
ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ
ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”
มหา. ที. ๑๐/๑๔๗/๑๔๑

โดย : วัดกัลยาณีทรงธรรม

ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 15

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:31:34

ข้อมูลเมื่อ : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:31:34

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 20

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 15

งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์

โดย วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

เปิดดู : 72

วันนี้วันพระ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

โดย วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

เปิดดู : 154