เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

อย่ายึดติดมากนักเลยมันทำให้ใจท...

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2566

เปิดดู : 56

กรรมที่มองไม่เห็น

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

เปิดดู : 87

วิธีควบคุมความคิดและความรู้สึก...

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

เปิดดู : 101

ถ้าบังคับปากไม่ได้จะบังคับใจได...

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

เปิดดู : 78

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

เปิดดู : 51

อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2566

เปิดดู : 132

พระคิริมานนทสูตร

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2566

เปิดดู : 133

อยากมีฤทธิ์ให้ทำอย่างนี้ มูลนิ...

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2566

เปิดดู : 123

ชีวิตกับกาลเวลา..ธรรมะคลายทุกข...

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2566

เปิดดู : 188

1,220 รายการ / 102 หน้า
4
5
6
7
8
9
10