เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลำพระยา

รหัสวัด
02720801004

ชื่อวัด
วัดลำพระยา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน ปี 2507

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน กันยายน ปี 2531

ที่อยู่
บ้านลำพระยา

เลขที่
147

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ย่านยาว

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
086-174-4508

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1435

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:19:05

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:49:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

               ประวัติวัด
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  จากหลักฐานการขุดค้นพบพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ศิลปะสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง ๒ เมตร และสูง ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ระบุไว้ว่า มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ปัจจุบันได้รับการบูรณะและประดิษฐานอยู่ในมณฑปด้านหน้าวัด โดยชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อว่า หลวงพ่อใหญ่ เพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้ ขอพร ขอโชคลาภ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในชุมชน
                 วัดลำพระยาแห่งนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ โดยมีหลวงพ่อหร่ำ พระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นได้ร่วมมือกันกับชาวบ้านในการทำนุบำรุงรักษาวัดขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อในตอนแรกว่าวัดวังพญาหลวงพ่อหร่ำนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำท่าจีน เป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรี วัดพระปรางค์ จังหวัดสิงห์บุรี และได้รับการยอมรับจากหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ และสาธุชนที่ศรัทธาว่า ท่านมีความเก่งกาจในด้านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงโดยสร้างคุณงามความดีไว้ให้แก่แผ่นดินมากมาย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนทั่วไปและที่สำคัญท่านคือผู้ชุบชีวิตใหม่ให้กับวัดลำพระยา ได้ก่อเกิดเป็นความงดงามในพระพุทธศาสนาจวบจนทุกวันนี้
สถานที่วัดมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
                        ทิศตะวันออก   ติดที่ราชพัสดุ และที่ดินของเอกชน
                        ทิศตะวันตก     ติดแม่น้ำท่าจีน หรือเขตชลประทาน
                        ทิศเหนือ         ติดคลองบางขวาก หรือเขตชลประทาน
                        ทิศเหนือ         ติดที่ นายนวล สังข์สุวรรณ
                        ทิศไต้             ติดที่ นายอินทร์ เข็มเพ็ชร์
                        ทิศตะวันออก    ติดที่ นายอินทร์ เข็มเพ็ชร์
                        
ทิศตะวันตก      ติดที่ ล้ำน้ำบางขวาก

ที่ดินของวัด โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖ จำนวน ๑๔ ไร่ ๗๐ ตารางวา วัดลำพระยา  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติเจ้าอาวาส
ชื่อเจ้าอาวาสวัดลำพระยา เท่าที่รวบรวมได้
รูปที่ ๑ พระอธิการหร่ำ กิตฺติสาโร (หลวงพ่อหร่ำ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗
รูปที่ ๒ พระอธิการแกละ สุจิตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๓ พระอธิการยล วรปญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๔ พระอธิการเชื้อ ธีรปญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๕ พระอธิการสงบ อคฺควณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๖ พระอธิการสง่า ปภาโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๗ พระอธิการผิว จนฺทสาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๘ พระครูสมุห์ทองสุข สุธีโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา
รูปที่ ๙ พระอธิการสำเภา จนฺทาโภ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๔๑
รูปที่ ๑๐ พระครูดิลกปัญญาภรณ์ ภูริปญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำพระยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (473.76 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (1.47 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : พระราชทานวิสุงคามสีมา (560.48 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูดิลกปัญญาภรณ์ (วัลลภ) ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2567

พระปัญญา คมฺภีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระสุจินต์​ สุจิณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 21-09-2566

เปิดดู 78 ครั้ง

วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดลำพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

งานบุญประจำปี ปิดทองพระ วัดลำพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบรรจุพระบรมส...

วันที่จัดงาน : 02-10-2566

เปิดดู 115 ครั้ง

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 31-07-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

ตั้งอัฐิรวมญาติ

วันที่จัดงาน : 15-04-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานบรรจุพระบรมส...

ข้อมูลเมื่อ 03-10-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

บอกบุญ

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

คำพังเพยสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 167 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รักษาศีล ฟังธรร...

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด