เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะเรื่องพระคุณแม่

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

เปิดดู : 60

มาตุคุณกถา-พระคุณของแม่ - พระร...

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

เปิดดู : 70

เลี้ยงดูบิดามารดา

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

เปิดดู : 63

ธรรมะสอนใจเรื่องพ่อแม่

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

เปิดดู : 57

พระนอน

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 47

พระพุทธชัยมงคล

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 38

ท้าวเวสสุวัณ

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 57

วัดน่วมกานนท์

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 58

หลวงพ่อหาย

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 176

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 74

หลวงพ่อต่วน

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

เปิดดู : 48

รู้จักคิดชีวิตไม่ทุกข์

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

เปิดดู : 29

1,216 รายการ / 102 หน้า
5
6
7
8
9
10
11