เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๒ ปฏิบัติธรรมขั้นต้น คือทุกคนทำถิ่นให้งาม ทำชุมชนให้อยู่กันดี

รายละเอียด
ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔
ตอนที่ ๒ ปฏิบัติธรรมขั้นต้น คือทุกคนทำถิ่นให้งาม ทำชุมชนให้อยู่กันดี
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน
 
พูดแก่คณะที่ไปพบในชนบท โดยปรารภแนวทางดำเนินงานพุทธศาสนา
ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
บันทึกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
0:01:01 การทำบุญของมฆมานพ คือทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
0:02:47 ชุมชนรมณีย์
0:03:54 รักษาศีล
0:06:06 ทำบุญกิริยาวัตถุ
0:06:50 อิ่มท้องก่อน จึงฟังธรรม (ทิฏฐธรรม – สัมปราย)
0:13:24 ถิ่นรมณีย์เป็นที่ตั้งพุทธศาสนา
0:16:47 โคนต้นไม้เชื่อมคนกับธรรมชาติ
0:19:26 องค์ประกอบของรมณีย์
0:21:49 ฟื้นสังคมไทยให้เป็นถิ่นรมณีย์ นี้เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน
 
ติดตามรับชม ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔
https://youtube.com/playlist?list=PL3...

โดย : วัดญาณเวศกวัน

ที่อยู่ : ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 42

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:39:00

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:39:00

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

กรรมของเขาไม่ใช่ของเรา

โดย วัดลาดน้ำขาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2566

เปิดดู : 21

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 23

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 9

ธรรมะ

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 11