เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๑ ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้

รายละเอียด
ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๑ ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน พูดแก่คณะที่ไปพบในชนบท โดยปรารภแนวทางดำเนินงานพุทธศาสนา ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บันทึกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

0:00:53 จุดมุ่งหมายพุทธศาสนา คือทำงานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
0:03:09 ไม่มีตัวตน ไม่ทำเพื่อตัวตน จึงทำเพื่อโลก
0:03:34 วัด ชาวบ้าน และความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
0:05:00 วัดของฉัน - ความผูกพันในอดีต 0:06:25 วัดไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน - ความไม่สัมพันธ์กันในปัจจุบัน
0:08:08 ชนบท สำนักปฏิบัติธรรม วิถีชีวิตชาวบ้าน และความรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกัน
0:09:52 พุทธศาสนาจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มที่ฐาน คือชาวบ้าน ชุมชน
0:10:33 การฝึกสมาธิ เป็นที่นิยมในอเมริกาได้ก็เพราะฮิปปี้
0:11:25 พ.ศ. ๒๕๐๐ คนไทยสนใจความเจริญ เมินพุทธศาสนา
0:14:58 คนไทยกลับมาสนใจสมาธิได้ เพราะฝรั่งนำ
0:16:01 สำนักปฏิบัติธรรมฟื้น วัดยังไม่ฟื้น
0:19:06 ฟื้นวัด ฟื้นพุทธศาสนา ฟื้นประชาชน            - ติดตามรับชม ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔
ttps://youtube.com/playlist?list=PL3... 

โดย : วัดญาณเวศกวัน

ที่อยู่ : ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 44

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:37:34

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:37:34

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

กรรมของเขาไม่ใช่ของเรา

โดย วัดลาดน้ำขาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2566

เปิดดู : 21

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 23

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 9

ธรรมะ

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 11