เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๑ ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้

รายละเอียด
ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๑ ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน พูดแก่คณะที่ไปพบในชนบท โดยปรารภแนวทางดำเนินงานพุทธศาสนา ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บันทึกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

0:00:53 จุดมุ่งหมายพุทธศาสนา คือทำงานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
0:03:09 ไม่มีตัวตน ไม่ทำเพื่อตัวตน จึงทำเพื่อโลก
0:03:34 วัด ชาวบ้าน และความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
0:05:00 วัดของฉัน - ความผูกพันในอดีต 0:06:25 วัดไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน - ความไม่สัมพันธ์กันในปัจจุบัน
0:08:08 ชนบท สำนักปฏิบัติธรรม วิถีชีวิตชาวบ้าน และความรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกัน
0:09:52 พุทธศาสนาจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มที่ฐาน คือชาวบ้าน ชุมชน
0:10:33 การฝึกสมาธิ เป็นที่นิยมในอเมริกาได้ก็เพราะฮิปปี้
0:11:25 พ.ศ. ๒๕๐๐ คนไทยสนใจความเจริญ เมินพุทธศาสนา
0:14:58 คนไทยกลับมาสนใจสมาธิได้ เพราะฝรั่งนำ
0:16:01 สำนักปฏิบัติธรรมฟื้น วัดยังไม่ฟื้น
0:19:06 ฟื้นวัด ฟื้นพุทธศาสนา ฟื้นประชาชน            - ติดตามรับชม ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔
ttps://youtube.com/playlist?list=PL3... 

โดย : วัดญาณเวศกวัน

ที่อยู่ : ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 57

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:37:34

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:37:34

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

กรรมที่มองไม่เห็น

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2566

เปิดดู : 17

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2566

เปิดดู : 12