เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โกสัมพิยชาดก ชาดกว่าด้วย อยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนพาล

รายละเอียด

โกสัมพิยชาดก: ล้างแค้น


 

 

เหตุที่ตรัสชาดก

     ที่โฆษิตาราม เกิดการทะเลาะกันในหมู่ภิกษุ ทําให้ภิกษุแตกออกเป็น ๒ ฝ่ายพระบรมศาสดาทรงทราบ

จึงเสด็จไปยังสํานักของภิกษุทั้งหลาย แล้วทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า

เนื้อเรื่อง

     ในอดีตกาล พระเจ้าพรหมทัตชิงราชสมบัติจากพระเจ้าทีมีติโกศลประหารพระเจ้าทีมีติโกศลและพระมเหสี

     ต่อมาภายหลัง ทีฆาวุกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทีมีติโกศลกลับเข้ามาในเมือง ทําอุบายจนได้ รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าพรหมทัต หวังจะชิงราชสมบัติคีน ได้โอกาสประหารพระเจ้าพรหมทัตแต่ทรงกลับพระทัย ถวายชีวิตแด่พระเจ้าพรหมทัต ทําให้กษัตริย์ทั้งสองมีความสามัคคีกัน

     พระบรมศาสดาทรงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายว่า พระราชาทั้งสองพระองค์มีอาวุธยังสามัคคีกันได้ ทําไม พวกเธอจะสามัคคีกันไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นผล

     พระบรมศาสดาจึงเสด็จหลีกไปสู่ป่าปาลิไลยกะ

     พวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีจึงปรึกษากันลงทัณฑกรรม ไม่กราบไหว้ ไม่ถวายบิณฑบาตแก่ภิกษุทั้งหลาย

     ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลขอขมาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า

อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ร่วมกับคนพาล

โดย : วัดโพธิ์เขียว

ที่อยู่ : ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 861

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:03:15

ข้อมูลเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:03:15

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

บรรยากาศงานวันมาฆบูชา ๒๕๖๗

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 9