เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์เขียว

รหัสวัด
02720910002

ชื่อวัด
วัดโพธิ์เขียว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
บ้านจร้าใหม่

เลขที่
1

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโข้ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0877670397

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 1156

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 15:56:03

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:12:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

    วัดโพธิ์เขียว
วัดโพธิ์เขียว ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
อยู่ทางทิศเหนือของอำเภออำเภออู่ทอง ระยะทางจากที่ว่าการ 25 กิโลเมตร 
ที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา โฉนดเลขที่ 14890 และมีที่ธรณีสงฆ์ ติดกับวัดอีก 17 ไร่ 10 ตารางวา 

วัดโพธิ์เขียว ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.2499 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 วา ยาว 20 วา การบริหารและปกครอง มีพระครูโพธิวรารักษ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "วัดโพธิ์เขียว"  เมื่อ ปี พ.ศ.2484  ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้น ว่าเป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวบ้านหนองตาสามและหมู่บ้านใกล้เคียงในการก่อตั้งวัด โดยชาวบ้านขอตั้งขึ้นมา เมื่อ พ.ศ.2455 และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2505 ได้มีพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อ พ.ศ.2517 ได้มีการบูรณะปฏิสังขร และก่อสร้างเสนาสนะเรื่อยมา โดยอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ดังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้

ประวัติเจ้าอาวาส/อดีต/ปัจจุบัน
  1.พระครูเขมาจารพิพัฒน์  ฉายา  เขมจาโจ
  2.พระครูโพธิวรารักษ์        ฉายา  ฐิตปุญฺโญ  พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
พระภิกษุจำพรรษา 7 รูป  สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด  - คน

เสนาสนะ/วัตถุมงคล
อุโบสถ  1 หลัง
ศาลาการเปรียญ 1 หลัง
มณฑป  1 หลัง
อาศรมพระพุทธรูป  3 หลัง
หอระฆัง 1 หลัง
อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
ฌาปนสถาน 1หลัง
แท็งค์น้ำ 1 แห่ง
โรงครัว 1 หลัง
กุฏิสงฆ์  14 หลัง
หอสวดมนต์ 1 หลัง
ห้องนำ้ 2 หลัง 20 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (65.43 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบวิสุงคามสีมา (130.19 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระไพเราะ นันฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวีรยุทธ ติขิโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระจำนงค์ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์ตำบลบ้านโข้ง เขต๒

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 302 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีลอยกระทง...

วันที่จัดงาน : 11-11-2562

เปิดดู 183 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูป พระธ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 271 ครั้ง

พระสีวลี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 1410 ครั้ง

หลวงพ่อสัมฤทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โกสัมพิยชาดก ชา...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 858 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 2255 ครั้ง

พจน์อนุสรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

พจน์อนุสรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ให้อาหารปลาวัดโ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโพธิ์เขียว

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด