เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

รายละเอียด
พระอุโบสถวัดสุทธิวาตวราราม มีความเป็นมาในการสร้างอันยาวนานดังนี้ครับ
                วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม มีพระอุโบสถหลังแรก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2350 ในขณะที่หลวงพ่อเอี่ยมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของ วัดช่องลม ได้มีพระมาอาศัยหลายรูปแล้วเสนา-สนะก็พอพักพออาศัยแล้วชาวบ้านเกิดศรัทธาในพระเหล่านั้น ใคร่จะอุปสมบทลูกหลาน ก็เกิดติดขัดเรื่องไม่มีพระอุโบสถเพราะไม่มีอุโบสถจะทำสังฆกรรมเช่นนั้นให้สำเร็จได้ คุณปู่-คุณย่าผู้เป็นเจ้าของที่ ได้เป็นหัวแรงในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ พร้อมทั้งเที่ยวบอกบุญ และได้ขอแรงขอความร่วมมือจากชาวบ้านใกล้เรือนเคียง ให้ช่วยกันสร้างพระอุโบสถ และพระอุโบสถหลังแรกนี้ปรากฏว่าเป็นรูปโรงเรือน มุงจากฝาขัดแตะ โบกปูนขาว
                พระอุโบสถหลังที่ 2 สร้างในสมัยของหลวงพ่อปั้น โดยคุณนายทองคำบุตรีของคุณย่าอ่วม และเป็นคุณป้าของคุณนายทองอยู่ บูรณกิจ และเป็นคุณยายของนางพยุง ลือประเสริฐ อยู่ที่ตำบลท่าฉลอม ได้จัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นตัวไม้ขึ้นหลังคามุงกระเบื้อง ดินเผา ฝากระดานและลูกกรงไม้ นับว่าขึ้นสูงกว่าสภาพเก่าอีกชั้นหนึ่ง และจัดผูกพัทธสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วและทำการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยหลวงพ่อแก่น โดยเปลี่ยนแปลงระเบียงรอบนอกจากกระเบื้องดินเผาเป็นซีเมนต์ จากลูกกรงไม้เป็นลูกกรงปูน และยกพระประธานให้สูงขึ้น และทำฐานชุกชีใหม่ โดยพระพิมพ์ จนฺทสโร เป็นผู้จัดทำก็อยู่ในสมัยนี้
                พระราชสาครมุนีได้กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ประมาณเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท พระอุโบสถหลังใหม่ได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2503 และก็ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ ได้เป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขของเหล่าพศกนิกร ทั้งฝ่ายพุทธ-จักร และฝ่ายอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ในวันเดียวกันกับที่เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐิน และใช่แต่เท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มีมหามงกุฏประดิษฐานไว ้หน้าจั่วพระอุโบสถหลังใหม่ นับว่าเป็นศิริมงคลที่หาค่ามิได้แก่วัดช่องลมและแก่ชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยทั่วหน้า

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ที่อยู่ : ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 317

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10:21:41

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:03:28

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

งานสร้างกุฎีสงฆ์ จำนวน 6 ห้อง

โดย : วัดธรรมศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2566

เปิดดู : 91

บูรณะกุฏิสงฆ์

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 59

ท้าวเวสสุวัณ

โดย : วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู : 85

พระประธาน

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 337