เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดไทรย์

รายละเอียด
อุโบสถวัดไทรย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังทึบตัน ตัวอาคารเอนสอบใช้ฐานบัวยึดสูงรองรับ ด้านหน้ามีการเจาะช่องประตู 1 ช่อง มีการ ตกแต่งซุ้มประตูด้วยปูนปั้นเป็นลายหยังเทศน์ ผนังด้านข้างมีการเจาะช่องหน้าต่างข้างละ 4 ซอง ไม่มีการตกแต่งลวดลาย ในส่วนของหลังคาเป็น หลังคาไม้มุงกระเบื้องชั้นเดียว แต่มีการลดขั้นหลังคา 3 ตับ ตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ในส่วนของหน้าบันนั้นมีการก่ออิฐขึ้นไปถึงหน้าจั่ว ซึ่งเป็นรูป แบบที่นิยมทำในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายและน่าจะส่งอิทธิพลมาถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย โดยเรียกว่าอาคารทรงคฤห์ ที่ด้านหน้าอุโบสถมี การทําหลังคาลาดลงมา เรียกว่าฉันรับ โดยมีเสารองรับอันดับ 4 ต้น เป็นแบบเสาสี่เหลี่ยมลบมุม โดยเสารูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 3 จากรูปแบบที่ได้กล่าวมาจึงสันนิษฐานได้ว่าอุโบสถหลังนี้เป็นรูปแบบงานศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ราวๆ พุทธ ศตวรรษที่ 24

โดย : วัดไทรย์

ที่อยู่ : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 115

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 09:43:40

ข้อมูลเมื่อ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:06:54

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

งานสร้างกุฎีสงฆ์ จำนวน 6 ห้อง

โดย : วัดธรรมศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2566

เปิดดู : 90

บูรณะกุฏิสงฆ์

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 59

ท้าวเวสสุวัณ

โดย : วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู : 84

พระอุโบสถ

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 317