เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหารุ่งศักดิ์ ช้างเจริญ

ฉายา
อุทโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
rungsak3111@gmail.com

Line ID
utayonama

Facebook
https://www.facebook.com/rungsak.changjaroen/

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์

จำนวนเข้าดู : 123

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:25:07

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:09:51

 
 
 
 

ประวัติ

.ชื่อ  พระมหารุ่งศักดิ์ อุทโย
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก,  เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ 
ที่อยู่  วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เลขที่ ๑๐๒/๒  หมู่ที่ ๓  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
  
๒.สถานะเดิม
นายรุ่งศักดิ์  นามสกุล  ช้างเจริญ  เกิด วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒  ปีจอ  ตรงกับวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕
บิดาชื่อ นายจำรูญ ช้างเจริญ  มารดาชื่อ นางลำจวน ช้างเจริญ  
สถานที่เกิด  บ้านเลขที ๑๕ หมู่ ๙ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๔.อุปสมบท 
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘  ที่วัดสหธรรมาราม  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์  พระครูสถิตสาครธรรม  วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์  พระถนอม ผลิตธมฺโม  วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์  พระบุญส่ง ปญฺญาวโร   วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๗  จบประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.๒๕๔๐ จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๓  จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๔๗ จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๕๑ จบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๙ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

๖.งานปกครอง 
พ.ศ.๒๕๖๑  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์
พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นพระกรรรมวาจาจารย์

๗.งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ