เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหานิรุธ โฆสิตาภา

ฉายา
ภูริสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 96

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:58:50

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:11:02

 
 
 
 

ประวัติ

.ชื่อ  พระมหานิรุธ ภูริสีโล
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก,  เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ 
ที่อยู่  วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เลขที่ ๑๐๒/๒  หมู่ที่ ๓  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
  
๒.สถานะเดิม
นายนิรุธ  นามสกุล  โฆสิตาภา  เกิด วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐  ปีเถาะ  ตรงกับวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘
บิดาชื่อ นายสมหวัง โฆสิตาภา  มารดาชื่อ นางสุนันท์ โฆสิตาภา  
สถานที่เกิด  บ้านเลขที ๑๖๒ หมู่ ๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๔.อุปสมบท 
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙  ที่วัดสหธรรมาราม  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์  พระครูสถิตสาครธรรม  วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์  พระถนอม ผลิตธมฺโม  วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์  พระบุญส่ง ปญฺญาวโร   วัดสหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๑  จบประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ.๒๕๓๗  จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.๒๕๔๑ จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.๒๕๕๑ จบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๘ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

๖.งานปกครอง 
พ.ศ.๒๕๖๑  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์
พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นพระกรรรมวาจาจารย์

๗.งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558