เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาปรีดี ศรีสวัสดิ์

ฉายา
อธิปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:16:10

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 18:14:41

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายปรีดี นามสกุล ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๕
บิดาชื่อ นายเดือน ศรีสวัสดิ์ มารดาชื่อ นางเปรมใจ ศรีสวัสดิ์
ภูมิลำเนา
๒๕๔/๑ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุปสมบท
๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วัดโคกขาม ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์
พระครูสาครรัตนาภรณ์ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์
พระมหาพิเชษฐ์ อคฺคธมฺโม วัดชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์
พระครูสมุห์ประสงค์ ญาณธีโร วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษา
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สอบได้ นธ.เอก สำนักเรียนวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

สอบได้  ปธ.๓  สำนักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยรามคำแหง