เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

การปฏิบัติตน

รายละเอียด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

คำถาม :ทำอย่างไรจึงจะควบคุมไม่ให้ว้าวุ่นน้อยใจ…เมื่อทำความดีแล้วไม่ได้ดี

คำตอบ : อันที่จริงการทำความดีนั้น เราได้มาตามลำดับแล้วคือ

…..ได้ความคิดที่ดี
…..ได้ทำความดี
…..ได้เป็นคนดี
…..ได้ความสุขใจ

แต่ที่เกิดปัญหาขึ้นดังกล่าวนั้น
เพราะคนไปเพ่งเล็งเอาผลที่มากเกินไปบ้าง
ใจร้อนเกินไปบ้าง
ไม่เข้าใจเหตุผลของการทำความดีบ้าง
ความว้าวุ่นใจจึงเกิดขึ้น

ควรตระหนักว่า…
….” การทำความดีเป็นเรื่องของคน
แต่การจะให้ผลเป็นเรื่องของความดี”….

เหมือนกับการปลูกพืชเป็น…..หน้าที่ของคน
แต่การที่พืชจะให้ผลเมื่อไรนั้นเป็น…..หน้าที่ของพืช
และลักษณะของพืชเป็นสำคัญ

เราจะไปบังคับให้ออกดอกออกผล
เมื่อนั้น เมื่อนี้ เป็นงานนอกหน้าที่
และเป็นไปไม่ได้

การจะลดความว้าวุ่นใจในเรื่องนี้อาจทำได้โดย

๑. ทำความดีให้ถูกความดี อย่าให้เกินดี และไม่ถึงความดี

๒. ให้รู้ว่าเมื่อทำความดี เราก็ได้ผลดังกล่าวแล้ว และไม่ควรประเมินความดีของตนให้สูงมากเกินไป อย่างชนิดที่ลงทุนน้อยแต่ต้องการกำไรมาก

๓. สามาถใช้ปัญญาโยงเข้าหาเหตุผล เมื่อตนได้ประสบผลแห่งกรรมได้ ไม่ใช่ไปยกให้เป็นเรื่องของดวง โชค เคราะห์ไปหมอ เพราะสิ่งที่เรียกว่าดวง โชค เคราะห์ หากจะมีก็เป็นเพียงผลแห่งกรรมเท่านั้นเอง หาใช่การดลบันดาลจากอำนาจภายนอกแต่ประการใดไม่

๔. เมื่อทำความดีแล้ว ให้รู้สึกภาคภูมิใจว่า “ความดีเราได้กระทำแล้ว” และทำความพอใจในความดีที่ได้กระทำแล้ว กำลังทำ และจะทำต่อไป อย่าใจร้อนเร่งรัดให้เกิดผลมากนัก เมื่อทำได้ดังนี้ ความว้าวุ่นใจ น้อยใจก็จะหายไปเอง

ผู้แต่ง
พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

โดย : วัดศีรษะเกษ

ที่อยู่ : ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 65

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม พ.ศ. 2565 18:17:17

ข้อมูลเมื่อ : 27 มกราคม พ.ศ. 2565 18:17:17

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

การเริ่มต้นที่ดี

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-03-2566

เปิดดู : 5

ปล่อยวางและให้อภัย

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-03-2566

เปิดดู : 18

การให้

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2566

เปิดดู : 51

จงให้โอกาสตัวเอง

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2566

เปิดดู : 8

สอนกรรมฐานให้เด็กอย่างไร ?

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2566

เปิดดู : 14

บทเรียนแห่งอนิจจัง

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

เปิดดู : 10