เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสารภี

รหัสวัด
02720113001

ชื่อวัด
วัดสารภี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2353

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2497

ที่อยู่
วัดสารภี

เลขที่
1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระแก้ว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
21 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0860476655

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 557

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:33:51

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:56:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           ประวัติวัดสารภี(ท่าเสด็จ)            
วัดสารภี ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมวัดสารภีเป็นวัดร้าง ต่อมาได้มีพระภิกษุมาทำการบูรณะวัด ตั้งแต่งปี พ.ศ.2353 ภายในวัดได้มีพระปรางค์เก่า แต่ได้พังลงมา เนื่องจากถูกขุดเจาะเอาสิ่งของมีค่าในพระปรางค์ไป สมัยนั้นและ ได้กระทำการไถกลบ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนั้นได้ทำเป็นศาลาการเปรียญ สิ่งของที่เหลืออยู่ในพระปรางค์คือ พระนาคปรก พระประจำวัด วัดสารภี ได้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2353 และได้รับพรุะราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2497

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์วีรวุฒิ วิสุทโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2566

พระพิสูตร ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสมภพ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระบุญเลิศ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระชุบ โชติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระโยธิน สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระบุญเชิด มหาปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสิทธิเดช อกิญจโน

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระจเร ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระสิทธิชัย สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งาน อปต. ด้านสาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ย้อนหลังงานประเ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

งานสงกรานต์ประจ...

วันที่จัดงาน : 10-04-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 25 ครั้ง

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

จัดสร้าง-บูรณะแ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

พระเจ้า 5 พระอง...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

พระประธานในศาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 201 ครั้ง

หลวงพ่ออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 538 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธเ...

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ชาดก ๕๐๐ ชาติ

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สาระธรรม

สุข-ทุกข์ ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเรา

ข้อมูลเมื่อ : 11-04-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

คำสั่งสอนของพระตถาคต

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ความคิด/คำพูด/การกระทำ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

บาป-บุญ/เวร-กรรม

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

เปิดดู 21 ครั้ง

ทุกใดๆ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ความสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565