เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บนศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง นำคณะสงฆ์ของวัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)ทุกรูป ฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่มา เพื่อให้ญาติโยมได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในวันครอบครัว วันผู้สูงอายุ ให้ได้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีการสวดมติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

พระครูสาครธรรมวิธาน
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
นำคณะสงฆ์ของวัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)ทุกรูป ฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บนศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ญาติโยมได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในวันครอบครัว วันผู้สูงอายุ ให้ได้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีการสวดมติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

โดย : วัดราษฎร์บำรุง

ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 52

ปรับปรุงล่าสุด : 16 เมษายน พ.ศ. 2567 08:45:34

ข้อมูลเมื่อ : 16 เมษายน พ.ศ. 2567 08:32:45

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ทำบุญวันอัฏฐมีบูชา

โดย วัดหัวกลับ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2567

เปิดดู : 6

ทำบุญวันอัฏฐมีบูชา

โดย วัดหนองพันเทา

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2567

เปิดดู : 5