เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

องคมตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแด่ราษฎรที่ประสพภัย ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย และอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย และอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย จำนวน 238 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ 8 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย 228 ครอบครัว และผู้แทนราษฎรที่ประสบอัคคีภัย 13 ครอบครัว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประสบวาตภัยและอัคคีภัย 
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัยและอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 ครอบครัว  ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอด่านช้าง จำนวน 10 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 13 ครัวเรือน 55 คน และเกิดวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภออู่ทอง จำนวน 15 ตำบล 36 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 228 ครัวเรือน 698 คน  ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย วาตภัยและอัคคีภัยแล้ว และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราวให้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220210144147676

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(321.53 kb)

ไฟล์แนบ 2
(221.39 kb)

ไฟล์แนบ 3
(274.77 kb)

ไฟล์แนบ 4
(266.04 kb)

ไฟล์แนบ 5
(269.54 kb)

โดย : วัดการ้อง

ที่อยู่ : ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 164

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:49:21

ข้อมูลเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:22:56

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ฏิทินประจำปี

โดย วัดชัยมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 9

ปฏิทินประจำปี

โดย วัดบ่อคู่

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 7

ปฏทินประจำปี

โดย วัดดอนสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 6

เทศกาลงานประจำปี 2567

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

เปิดดู : 55