เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับวัดสองพี่น้องได้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ลงนามโดยนายนิวัฒน์ ธำรงบุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 ซึ่งวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง มีอายุเก่าแก่ถึง 340 ปี

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
 
   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

    โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์จากมหาเถรสมาคมเดินทางมาร่วมงาน อาทิ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร , สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลถา โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการนำเจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามหลวง พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร และพิธีทักษิณานุประทาน และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำโดยกัลยาณมิตรบุญชัย  เบญจรงคกุล , ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  ได้น้อมถวายพานสักการะ ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์รับทักษิณา 200 ชุด  

     สำหรับวัดสองพี่น้องได้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ลงนามโดยนายนิวัฒน์  ธำรงบุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555  ซึ่งวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง มีอายุเก่าแก่ถึง 340 ปี

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(249.24 kb)

ไฟล์แนบ 2
(218.75 kb)

ไฟล์แนบ 3
(119.25 kb)

ไฟล์แนบ 4
(181.3 kb)

ไฟล์แนบ 5
(182.13 kb)

โดย : วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ที่อยู่ : ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 241

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:05:16

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:05:16

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ