เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

ธรรมโอสถ

รายละเอียด
สัมมัปปธาน ๔ หรือ ปธาน ๔
 
คำว่า สัมมัปปธาน มีวจนัตถะ ว่า
สมฺมา ปทหนฺติ เอเตนาติ สมฺมปฺปธานํ
แปลว่า ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ชื่อว่า สัมมัปปธาน เพราะ มีความหมายว่า
เป็นเหตุบากบั่นโดยชอบนั่นแหละ ได้แก่
 
สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบนั่นเอง และ ก็เพราะความเพียรชอบนั้นสามารถทำกิจ 4 อย่าง
พร้อมกันได้ ซึ่งต่างจากความเพียรทั่วไป จึงทรงเรียกว่า  “สัมมัปปธาน ๔ “
 
๑. สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น
๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ภาวนาปธาน คือ เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมี
๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่ง
 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกท่านต้องรักษาทั้งสุขภาพกายและใจ ต้องนำโอสถมาเยียวยามากขึ้น ไม่ให้เกิดความเครียด จึงควรนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ คือ
๑. สังวรปธาน เพียรป้องกัน หรือ เพียรระวังไม่ให้เกิดโรคร้าย
๒. ปหานปธาน เพียรละ หรือ เพียรกำจัดโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้น
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือ เพียรสร้างวิถีชีวิตที่ทำให้ห่างไกลโรค
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาหาแนวทางป้องกันโรค
.
ในสถานะการณ์โรคระบาทที่แพร่หลายอยู่ในยุคปัจจุบัน ต้องใช้สติ ในการดำรงค์ชิวิต อย่าประมาทมัวเมาในการใช้ชีวิต ใช้หลักสัมัปปธาน ๔ มาประยุกต์ใช้ ก็จะมีธรรมโอสถ เป็นยารักษาได้ ทั้งทางกายและทางใจ

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ
(3.02 mb)

โดย : วัดการ้อง

ที่อยู่ : ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 102

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:45:08

ข้อมูลเมื่อ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:03:01

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

กำลังใจในชีวิต

โดย วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2567

เปิดดู : 18

คติธรรมสอนใจ

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2567

เปิดดู : 31

๓ โครงการที่วัดควรทำ

โดย วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 38

คติธรรม

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2567

เปิดดู : 77

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดทัพตาแทน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 33

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดโค้งบ่อแร่

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 30

ข้อคิด-ข้อธรรม

โดย วัดกองเงินเชตะวัน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 24

โลกธรรม๘

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2567

เปิดดู : 25

เทวธรรม

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2567

เปิดดู : 26