เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

สื่อมีเดีย

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

รายละเอียด

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้
ขุ.ธ.ข้อ ๒๔
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า
“อะไรหนอเป็นสุขในโลกนี้?” แล้วต่างมีความเห็นแตกต่างกันไป
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมา จึงกราบทูลถามตรัสว่า
“การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมา
การแสดงธรรมของสัตบุรุษ (ก็นำสุขมา) ความพร้อมเพรียงของหมู่
และความเพียรของผู้พร้อมเพรียงก็เป็นเหตุนำสุขมาให้ ดังนี้”
ความพร้อมเพรียงอันนำความสุขมาให้นั้น
มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น หมั่นประชุม
พร้อมเพรียงประชุม ไม่ล้มล้างกฎเกณฑ์ที่ดี ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีขึ้น
เคารพกัน ไม่เอาเปรียบกัน เป็นต้น”
ธ.อ.๓/๓๕๒-๓๕๔

โดย : วัดวังสำเภาล่ม

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 25

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 23:43:26

ข้อมูลเมื่อ : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 23:43:26

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

ไม่เห็นแก่ตัว.

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู : 2

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบ

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู : 6

วันวิสาขบูชา

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 17

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 12

ผู้ใดตื่นอยู่ขณะผู้อื่นหลับ

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 3