เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

รายละเอียด

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้
ขุ.ธ.ข้อ ๒๔
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า
“อะไรหนอเป็นสุขในโลกนี้?” แล้วต่างมีความเห็นแตกต่างกันไป
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมา จึงกราบทูลถามตรัสว่า
“การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมา
การแสดงธรรมของสัตบุรุษ (ก็นำสุขมา) ความพร้อมเพรียงของหมู่
และความเพียรของผู้พร้อมเพรียงก็เป็นเหตุนำสุขมาให้ ดังนี้”
ความพร้อมเพรียงอันนำความสุขมาให้นั้น
มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น หมั่นประชุม
พร้อมเพรียงประชุม ไม่ล้มล้างกฎเกณฑ์ที่ดี ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีขึ้น
เคารพกัน ไม่เอาเปรียบกัน เป็นต้น”
ธ.อ.๓/๓๕๒-๓๕๔

โดย : วัดวังสำเภาล่ม

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 74

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 23:43:26

ข้อมูลเมื่อ : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 23:43:26

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

กำลังใจในชีวิต

โดย วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2567

เปิดดู : 29

คติธรรมสอนใจ

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2567

เปิดดู : 37

๓ โครงการที่วัดควรทำ

โดย วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 42

คติธรรม

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2567

เปิดดู : 82

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดทัพตาแทน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 37

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดโค้งบ่อแร่

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 38