เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสุธีร์ เพชร

ฉายา
สจฺจวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ต่างชาติ กัมพูชา)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 109

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 21:12:38

ข้อมูลเมื่อ : 9 มกราคม พ.ศ. 2565 15:23:27

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายสุธีร์ นามสกุลเพชร เกิดวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ บิดาชื่อ นายโทน
นามสกุล เพชร มารดาชื่อ นางทอน นามสกุล เจีย
ภูมิลำเนา
ประเทศ กัมพูชา
บรรพชา
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง ประเทศกัมพูชา
พระอุปัชฌาย์ พระรกฺขิโต วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง  ประเทศกัมพูชา
อุปสมบท
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง ประเทศกัมพูชา
พระอุปัชฌาย์ พระรกฺขิโต วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง  ประเทศกัมพูชา
พระกรรมวาจาจารย์ พระยุง เพ็ญ โต วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง  ประเทศกัมพูชา
พระอนุสาวนาจารย์ พระจัน บุญทีม วัดบเวล ตำบลบเวล อำเภอบเวล จังหวัดประตะบอง  ประเทศกัมพูชา
สังกัดวัด
วัดไร่เกาะต้นสำโรง ๒๕๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล พระประโทน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม
การศึกษา(ทางธรรม)
พ.ศ.๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. สำเร็จการศึกษาประโยค ป.ธ. ๓
การศึกษา(ทางโลก)
               พ.ศ. สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่๖ ที่กัมพูชา
               พ.ศ. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษษปีที่๓ ที่กัมพูชา
               พ.ศ. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษษปีที่๖ ที่กัมพูชา
               พ.ศ.  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่ มจร.
               พ.ศ.  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่ มจร.

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มจร.
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มจร.