เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเยน ถัจ

ฉายา
อินฺทโชติ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ต่างชาติ กัมพูชา)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 21:23:54

ข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม พ.ศ. 2565 09:42:16

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายเยน นามสกุล ถัจ เกิดวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ บิดาชื่อ นายนาย นามสกุล ฉิม มารดาชื่อ นางสาวอิว นามสกุล คัว
ภูมิลำเนา
ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัดเกาะกง ประเทศเวียดนาม
บรรพชา
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัดเกาะกง ประเทศเวียดนาม พระอุปัชฌาย์ พระธมฺมิโกเวงคิษเพ็ง วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิตจังหวัดเกาะกง ประเทศเวียดนาม
อุปสมบท
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชา
พระอปัชฌาย์ พระธมฺมิโกเวงคิษเพ็ง วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัด
เกาะกงประเทศกัมพูชา
พระกรรมวาจาจารย์ พระแกวจนทีมุนี วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัด
เกาะกงประเทศกัมพูชา
พระอนุสาวนาจารย์ พระพรหมจำเริน วัดอุดมมุนีวงษ์ ตำบลกำปงสิต อำเภอกำปงสิต จังหวัด
เกาะกงประเทศกัมพูชา
การศึกษา(ทางธรรม)
พ.ศ.๒๕๕๑สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.--สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
พ.ศ.--สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551