เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมรัตน์ เรืองบุญ

ฉายา
โรจนพโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
81 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 133

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 13:41:55

ข้อมูลเมื่อ : 9 มกราคม พ.ศ. 2565 14:17:41

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2504
วัดบ้านแดง
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2507
เรืองวิทยา อ.วาปีปทุม
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
เรืองวิทยา มหาสารคาม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส สาขาวิปัสสนาภาวนา